Tietosuojaseloste

 • Henkilötietojen käsittely
  Tilatessanne tuotteita netin kautta, annatte meille luvan tallentaa henkilötietonne samalla tavalla kuin postimyyntitilausta tehdessänne. Tiedot tallennetaan, jotta voisimme toimittaa teille tilaamanne tuotteet ja ottaa teihin yhteyttä tarvittaessa. Tietojanne ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle eikä käytetä muihin tarkoituksiin kuin tilauksenne käsittelemiseen.

  Kotituli- verkkokaupan asiakasrekisteri
  1. Rekisterinpitäjäon Annerman Oy.
   Yhteystiedot: Laippatie 3 , 00880 Helsinki
  2. Henkilötietoja käytetään vain tilausten toimittamiseen ja tilausten vaatimiin yhteydenottoihin.
  3. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.
  4. ATK:lle talletettuihin tietoihin on pääsy vain Annerman Oy henkilökunnalla sekä verkkokaupan ylläpidosta vastaavalla henkilöllä. Pääsy tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus onmaksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle (yhteystiedot kohta 1.).
  6. Rekisteröidylläon oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.Korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
  7. Rekisteröidylläon oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelysuoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle.
  8. Annerman Oy:n luottoluokitus:


 • Tekijänoikeus © 2024 Kotituli.fi. Rakentanut Nlinksolution